Autor homeopatie pro byznys

 

Autor - Věra Hanáková, zakladatelka, poradkyně, psychotronik, homeopat.   

...To, co umím, se ve školách neučí. Získala jsem to všechno vlastním studiem, výzkumem, poznáním a praxí. 

V životě preferuji synergetické slučování podnikání s homeopatií a psychotronikou. Díky tomu vznikla  homeopatieprobyznys, tedy homeopatie, která Vám pomáhá zbavit se všech limitujících omezení, pro dosažení úspěchu ve všech oblastech a aktivitách (podnikání, sportu, umění...)  

Byznyshomeopatie, která Vám dodává energii úspěchu. 

S homeopatií pro byznys jste úspěšnější.

Vytvářím nové možnosti jak se pomocí homeopatie vyšvihnout nad vlastní limitující omezení  a vyhrát, uspět, dosáhnout vyšších úspěchů.

To vše pro ty, kteří cítí, že jim v životě něco schází a chtějí to změnit.

autor


Také s těmito slovy sympatizujete?

finanční charisma, homeopatie, sympatie, podnikání, vnitřní síla, byznyshomeopatika, isnpirace, úspěch, synergetické slučování,  životní energie, sebedůvěra,  změna, styl, umění, vývoj, výzkum, vítězství, hotovo, studium,  funguje, precizní, spokojenost, pořádek, květiny, světlo, vůně, finační růst, aktivita, empatie, humor, vznešenost,  tikot hodin, kniha, červená, zlatý,  rozum a cit, tarot, kyvadlo, nadání, psychologie, výzva, tvořivost, celistvost,  sebeúcta, spolehlivost, vnitřní spokojenost, nadlimitní výsledky, priorita,  vyšší cíle


Nelíbí se Vám?

strach, neschopnost, omezení, limity, obavy, tréma, selhání, nízké sebevědomí,  prohra, předsudky, pomluvy, zklamání, přetvářka, nedůvěra, závist, lenost, strnulost, smutek, nenávist, lži, imitace, netečnost, nadmutost, chlad,  otupělost, nerozhodnost,  sebelítost, egocentrismus, nestabilita,  melancholie, nervozita, bezmocnost, výmluvy, nedorozumění, chladné pocity, krátký spánek, špinavé boty, nevyžehlené prádlo, vyhaslá kamna, domýšlivost, marnost, pochyby, klam, zbabělost, bezcílnost, apatie 


Proč zrovna já?

... nejspíš proto, že je vše vzájemně propojeno a jedno bez druhého není komplexní.

Mám ráda  synergetické spojení, a spojila jsem  homeopatii nejenom se zdravím (www.hanaks-homeopathy.cz 1991),  krásou (www.zdravejsi-krasnejsi.cz), sportem (sporthomeopathy), armádou (aby má dcera byla i mezi muži nejlepší),  ale také s podnikáním (www.homeopatieprobyznys.cz) ... a stále vytvářím nové možnosti růstu, vývoje, výzkumu.  Díky tvrdé práci, jasnému cíli a homeopatii jdu stále dál.  


A co má homeopatie společného s byznysem?

Ačkoliv se to zdá podivné, tak velmi mnoho.

Homeopatie posiluje vědomí, nabíjí Vás energií úspěchu a tím Vám pomáhá  dosahovat výsledků. Zlepšuje Vaši psychickou i fyzickou (podnikatelskou a tvůrčí)  kondici, odstraňuje různá vlastní limitující omezení.  Homeopatické léky, posilovače a produtky (eshop) Vám dodávají tu správnou energii, zbavují Vás hyperstresu, omezení, dodávají psychickou i fyzickou energii pro zvládnutí Vašich cílů.  Díky tomu jsou Vaše aktivity živé a prosperující. 

E-shop


Homeopatieprobyznys - pro Vaše úspěchy ve všech oblastech

Je tedy jedno, zda chcete být úspěšní v podnikání, nebo ve sportu, umění, vzdělávání, koučování...

Homeopatieprobyznys Vám pomáhá na Vaší cestě k úspěchu.

Zbavuje Vás hyperstresu, vyčerpání, nerozhodnosti, posiluje Vaši psychickou a fyzickou energii pro zvládnutí Vašich cílů.Homeopatieprobyznys Vás zbavuje všech limitujících omezení konkrétními homeopatickými léky a dalšími homeopatickými produkty - posilovači.

Díky tomu je Váš osobní růst rychlý a efektivní. 

Hanáková Věra, homeopat