AUTOR Homeopatieprobyznys

Jsem zakladatelkou Homeopatieprobyznys.  Podnikatelskému poradenství a homeopatii se věnuji od roku 1991.  

Homeopatie, podnikání a psychotronika je to, co mne uchvátilo, pohltilo a do dnešního dne nepustilo.

To, co umím, se ve školách neučí. Získala jsem to všechno vlastním studiem, výzkumem, poznáním a praxí. 

V životě preferuji synergetické slučování podnikání s homeopatií a psychotronikou. Díky tomu vznikla  homeopatieprobyznys, tedy homeopatie, která Vám pomáhá zbavit se všech limitujících omezení, abyste mohli ve svých aktivitách (podnikání, sportu, umění...) růst.

Byznyshomeopatie, která mění Vás a Vaše výsledky.

Pomáhá Vám dosáhnout úspěchu, a je jedno jestli je to v rámci podnikání, sportu, umění, vzdělávání... 

Hanáková Věra, homeopat, poradce

Vytvářím pro Vás nové možnosti jak se pomocí homeopatie udržet nad hladinou svým limitujících omezení, jak se vyšvihnout nad tyto limity a vyhrát, uspět, růst...


Která jsou má sympatická slova?

finanční charisma, homeopatie, sympatie, podnikání, vnitřní síla, byznyshomeopatika, isnpirace, úspěch, synergetické slučování,  životní energie, sebedůvěra,  změna, styl, umění, vývoj, výzkum, vítězství, hotovo, studium,  funguje, precizní, spokojenost, pořádek, květiny, světlo, vůně, finační růst, aktivita, empatie, humor, vznešenost,  tikot hodin, kniha, červená, zlatý,  rozum a cit, tarot, kyvadlo, nadání, psychologie, výzva, tvořivost, celistvost,  sebeúcta, spolehlivost, vnitřní spokojenost, nadlimitní výsledky, priorita,  vyšší cíle


Co se mi nelíbí.

strach, neschopnost, omezení, limity, obavy, tréma, selhání, nízké sebevědomí,  prohra, předsudky, pomluvy, zklamání, přetvářka, nedůvěra, závist, lenost, strnulost, smutek, nenávist, lži, imitace, netečnost, nadmutost, chlad,  otupělost, nerozhodnost,  sebelítost, egocentrismus, nestabilita,  melancholie, nervozita, bezmocnost, výmluvy, nedorozumění, chladné pocity, krátký spánek, špinavé boty, nevyžehlené prádlo, vyhaslá kamna, domýšlivost, marnost, pochyby, klam, zbabělost, bezcílnost, apatie 


Proč zrovna já?

Tak to skutečně netuším kdo jiný se homeopatii věnuje v takovém rozsahu a synergeticky spojil homeopatii nejenom se zdravím (www.hanaks-homeopathy.cz),  krásou (www.zdravejsi-krasnejsi.cz), ale také s podnikáním (www.homeopatieprobyznys.cz).

Homeopatie pro byznys  je můj vlastní projekt, je to část homeopatie zaměřená cíleně pro aktivní, podnikavé a tvůrčí osobnosti.

Podnikatelskému poradenství a homeopatii se věnuji od svých 23 let a stejně dlouhou dobu se intentivně zajímám o  psychologii, psychotroniku a další související obory.

To vše nyní předávám prostřednictvím homeopatieprobyznys.cz 


A co má homeopatie společného s byznysem?

Ačkoliv se to zdá podivné, tak velmi mnoho.

Homeopatie posiluje vědomí, nabíjí Vás energií úspěchu a tím Vám pomáhá  dosahovat výsledků. Zlepšuje Vaši psychickou i fyzickou (podnikatelskou a tvůrčí)  kondici, odstraňuje různá vlastní limitující omezení.  Homeopatické léky a produtky Vám dodávají tu správnou energii, zbavují Vás hyperstresu, omezení, dodávají psychickou i fyzickou energii pro zvládnutí Vašich cílů.  Díky tomu jsou Vaše aktivity živé a prosperující. Homeopatieprobyznys - pro Vaše úspěchy ve všech oblastech

Je tedy jedno, zda chcete být úspěšní v podnikání, nebo ve sportu, umění, vzdělávání, koučování...

Homeopatieprobyznys Vám pomáhá na Vaší cestě k úspěchu.

Zbavuje Vás hyperstresu, vyčerpání, nerozhodnosti, posiluje Vaši psychickou a fyzickou energii pro zvládnutí Vašich cílů.Homeopatieprobyznys Vás zbavuje všech limitujících omezení konkrétními homeopatickými léky a dalšími homeopatickými produkty. Díky tomu je Váš osobní růst rychlý a efektivní. 

Hanáková Věra, homeopat